کرونا و مقابله با آن

کرونا ویروسی است که شیوع آن از کشور چین شهر ووهان شروع شد و به کشورهای دیگر نیز سرایت پیدا کرد، کشور عزیزمان ایران از جمله مناطقی بود که ویروس کرونا خیلی دیرتر توانست در آن نفوذ پیدا کند. ... ادامه مطلب