میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام مبارکباد

🌹 به هر چه که در عالم است جهان به نگاه اوست ما قطره ای به دریا دریا محمد است 🌹 🌹 که هر چه که در باورم همه در کلام اوست حق را اگر بگویم حق با محمد است 🌹 🌹 همه جان است که جهان است چه بخوانیم چه بگوییم 🌹 🌹 که در این عشق به جز ... ادامه مطلب