تشک فنری منفصل (پاکتی) چه تفاوتی با تشک فنری متصل دارد؟

تشک فنری منفصل (پاکتی) چه تفاوتی با تشک فنری متصل دارد؟   تشک فنری تشکی است که در ساختار داخلی آن از فنر استفاده شده است. اما سیستم فنربندی تشک ها به دو شکل متصل و منفصل انجام می شود که در این یادداشت تفاوت های آن ها و مزایا و معایب هر یک را شرح داده ایم. تشک فنری ... ادامه مطلب