تشک فنر پاکتی چیست

محصولات فنرپاکتی به تشک هایی گفته می شود که فنر های آن از یکدیگر جدا هستند و همین موضوع باعث شده تا ارتعاشات یکی از فنرها به فنرهای مجاور آن منتقل نشود. این مهم در تشک های دو نفره بسیار موثرتر است. ... ادامه مطلب