جلسه معارفه تشک رویال

جلسه معارفه مدیران تشک رویال

جلسه معارفه مدیران جدید در مجموعه بزرگ تشک رویال برگزار شد. این جلسه با حضور مدیرعامل محترم تشک رویال در محل دفتر مرکزی تشک رویال برگزار شد، در این جلسه ابتدا ، مدیرعامل محترم تشک رویال جناب آقای مهندس روزگار موارد مهمی در خصوص وظایف افراد و مواردی در زمینه نوع رفتار در حوزه منابع انسانی بیان نمودند و سپس ... ادامه مطلب