افتتاح شعبه 11 – تشک رویال

یازدهمین شعبه تشک رویال در استان قم افتتاح شد.این خبری است که نشان دهنده پویایی مجموعه بزرگ تشک رویال می باشد. برای دسترسی راحت شما عزیزان شعب مختلف تشک رویال در محله های سراسر شهر قرار گرفته است. تشک رویال افتتاح شعبه یازدهم جدیدترین شعبه از مجموعه بزرگ تشک رویال و یازدهمین شعبه این مجموعه در سطح شهر در منطقه ... ادامه مطلب