کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

خبرها دست به دست هم می دهند گاهی خوش هستند و گاهی غمگین ولی اتفاقات بد و خوب در کنار هم هستند که معنا پیدا می کنند. از اتفاقات غمگین دیگر رخ دادن سیل در استان سیستان و بلوچستان بود که بار دیگر خانه و کاشانه هموطنان عزیزمان را آسیب رساند. در این بین همه مردم ایران دست به دست ... ادامه مطلب