خوابیدن روی زمین بهتراست و یا برروی تخت ؟

خوابیدن روی زمین بهتر است و یا بر روی تخت ؟ در گذشته افراد، کمتر روی تخت می‌خوابیدند و اغلب ترجیح می‌دادند رختخواب‌شان را روی زمین پهن کرده و مشغول استراحت شوند، اما کدام یک از این روش‌ها برای حفظ سلامت مفید است و فرد کمتر آسیب میبیند؟ بسیاری از پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، چنان به خوابیدن روی زمین عادت کرده ... ادامه مطلب