روش درست خوابیدن

کمردرد نه تنها بر زندگی روزمره فرد تأثیر می گذارد، بلکه می تواند خواب فرد را نیز مختل کند. علاوه بر این، وضعیت ضعیف تخت می تواند کمردرد را ایجاد یا حتی آن را بدتر کند. بنابراین، بهترین موقعیت خواب برای افراد مبتلا به کمردرد چیست؟ این مقاله در مورد شش موقعیت بهتر خواب برای کمردرد راهنمایی میکند و همچنین ... ادامه مطلب