نظارت مستقیم مدیرعامل تشک رویال بر تولید تیزر سینمایی

تبلیغات همواره یکی از عوامل مهمی است که کسب و کارهای مختلف جهت رشد و تعالی بازار به آن احتیاج دارند. مجموعه بزرگ تشک رویال نیز تبلیغات خود را بصورت هدفمند در چارچوب واقعیت و حفظ حقوق مشتریان راه اندازی نموده است. ... ادامه مطلب