چگونه در خانه ی کوچک اتاق خوابی جذاب داشته باشیم

زندگی مردم در گذشته تفاوت های اساسی با زندگی امروز داشت . یکی از تفاوت های بارز ˛ تغییر سبک و فضای زندگی افراد است. در گذشته افراد در خانه هایی بزرگ و ساده و با حداقل امکانات ˛ به صورت جمعی زندگی می کردند. ... ادامه مطلب