جلسات آموزشی پرسنل رویال با حضور جناب آقای دکتر شفیعی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

گزوه تولیدی صنعتی تشک رویال یکی از مجموعه هایی است که سالهاست رضایتمندی مشتریان را در اولویت دستور العمل های خود قرار داده است. بنابراین در راستای این مهم به آموزش نیروهای خود در جهت ارائه ی خدمات بهتر به مشتریان گرامی توجه ویژه ای دارد. یکی از برنامه هایی که سالهاست در مجموعه رویال اجرا می شود جلسات آموزشی ... ادامه مطلب