محمد اسم خانی پور

درباره کارشناس

_
نام و نام خانوادگیمحمد اسم خانی
تخصصکارشناس فروش
مهارتارتباط با مشتریان
سابقه5 سال

محمد اسم خانی پور 25ساله متولد شهر مقدس قم

کارشناس فروش شرکت رویال اصل

کارشناس ارتباط با مشتریان

5 سال حضور موثر در عرصه فروش و ارتباط با مشتریان

_