حسین شاهمحمدی

درباره کارشناس

_
نام و نام خانوادگیحسین شاهمحمدی
تخصصکارشناس فروش
مهارتارتباط با مشتریان
سابقه5 سال

حسین شاهمحمدی 29 ساله متولد شهر مقدس قم

کارشناس فروش شرکت رویال اصل

کارشناس ارتباط با مشتریان

8 سال حضور موثر در عرصه فروش و ارتباط با مشتریان

_