تشک رویال | فروش تشک رویال اصل | خرید به قیمت درب کارخانه

 تشک رویال

 تشک رویال

 تشک رویال

 تشک رویال

 تشک رویال
 تشک رویال
[cz_gap height=”150px” height_tablet=”100px”][cz_title id=”cz_107772″ sk_overall=”background-color:rgba(255,255,255,0.02);padding:15px 30px;”]

تشک رویال

[/cz_title][cz_gap height=”65px”][cz_title id=”cz_94188″]

پیشرو در ارائه برترین کالای خواب و بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا
[/cz_title][cz_gap height=”65px”]

[cz_tabs style=”cz_tabs_htc” fx=”cz_tabs_zoom_in” id=”cz_55632″ sk_con=”margin-top:-360px;” sk_active=”color:#3f51b5;background-color:#ffffff;” sk_content=”color:#000000;background-color:#ffffff;padding:60px;margin-top:0px;box-shadow:0px 30px 43px 0px rgba(0,0,0,0.15);” sk_tabs=”color:#ffffff;background-color:rgba(255,255,255,0.05);padding:18px 35px;margin-top:5px;margin-right:2px;margin-left:2px;border-style:none;border-radius:0px;”][cz_tab title=”ویژگی ها” id=”cz_64826″][cz_gap height=”45px”][cz_title shape=”text” id=”cz_109486″ shape_text=”رویال” sk_shape=”font-size:8em;color:rgba(63,81,181,0.07);top:22px;” sk_overall=”padding-right:30px;padding-left:30px;” sk_shape_mobile=”font-size:2em;top:-30px;” sk_overall_mobile=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]

تشک رویال

چرا شرکت ما؟

[/cz_title][cz_gap height=”55px”]

[cz_content_box type=”1″ fx=”fx_inner_line” fx_hover=”fx_shine_hover” id=”cz_69595″ sk_hover=”background-color:rgba(63,81,181,0.1);” link=”url:http%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fhome-renovation%2Ffaq%2F|||”][cz_gap height=”20px”][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_105054″ image=”1721″ css_width=”160px” sk_css_mobile=”width:80px;”][/cz_image][cz_gap height=”80px”][cz_title id=”cz_103830″]

مشاوره رایگان

[/cz_title][cz_gap height=”20px”][cz_title id=”cz_42003″ sk_overall=”padding-right:50px;padding-left:50px;” sk_overall_mobile=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]

در هر زمان برای بهترین انتخاب

 

با ما تماس بگیرید
[/cz_title][cz_gap height=”20px”][/cz_content_box]

[cz_content_box type=”1″ fx=”fx_inner_line” fx_hover=”fx_shine_hover” id=”cz_66160″ sk_hover=”background-color:rgba(63,81,181,0.1);” link=”url:http%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fhome-renovation%2Ffaq%2F|||”][cz_gap height=”20px”][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_18186″ image=”1719″ css_width=”160px” sk_css_mobile=”width:80px;”][/cz_image][cz_gap height=”80px”][cz_title id=”cz_30809″]

کیفیت برتر

[/cz_title][cz_gap height=”20px”][cz_title id=”cz_77759″ sk_overall=”padding-right:50px;padding-left:50px;” sk_overall_mobile=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]

استفاده از برترین مواد اولیه ضامن کیفیت

محصولات رویال است
[/cz_title][cz_gap height=”20px”][/cz_content_box]

[cz_content_box type=”1″ fx=”fx_inner_line” fx_hover=”fx_shine_hover” id=”cz_104066″ sk_hover=”background-color:rgba(63,81,181,0.1);” link=”url:http%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fhome-renovation%2Ffaq%2F|||”][cz_gap height=”20px”][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_92749″ image=”1718″ css_width=”160px” sk_css_mobile=”width:80px;”][/cz_image][cz_gap height=”80px”][cz_title id=”cz_76208″]

ارسال رایگان

[/cz_title][cz_gap height=”20px”][cz_title id=”cz_74206″ sk_overall=”padding-right:50px;padding-left:50px;” sk_overall_mobile=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]

تمام محصولات شرکت رویال به صورت رایگان برای شما عزیزان ارسال خواهد شد
[/cz_title][cz_gap height=”20px”][/cz_content_box]

[/cz_tab][cz_tab title=”شعبات” id=”cz_43043″][cz_popup id_popup=”maps0″ id=”cz_34901″][cz_image id=”cz_97059″ image=”2301″][/cz_image][/cz_popup][cz_popup id_popup=”maps1″ id=”cz_82053″][cz_image id=”cz_76427″ image=”2301″][/cz_image][/cz_popup][cz_popup id_popup=”maps2″ id=”cz_70705″][cz_image id=”cz_97059″ image=”2301″][/cz_image][/cz_popup][cz_popup id_popup=”maps3″ id=”cz_92887″][cz_image id=”cz_97059″ image=”2301″][/cz_image][/cz_popup][cz_popup id_popup=”maps4″ id=”cz_19003″][cz_image id=”cz_97059″ image=”2301″][/cz_image][/cz_popup][cz_popup id_popup=”register” id=”cz_35455″][cz_login_register login=”true” register=”true” pass_r=”true” show=”true” id=”cz_51844″ redirect=”http://toshakroyall.com/my-account”][/cz_popup]
[cz_image id=”cz_43051″ image=”2293″ svg_bg=”_class_svg_type:empty;background-color:#ff5722;left:40px;” sk_css=”margin-bottom:40px;box-shadow:-10px 10px 50px 0px rgba(0,0,0,0.15);” tooltip=”دفتر مرکزی – شهید صدوقی نبش کوچه 49″ svg_tooltip=”color:#ffffff;background-color:#3f51b5;padding:12px 30px;box-shadow:0px 7px 38px 0px rgba(0,0,0,0.12);top:-1px;”][/cz_image]
[cz_gap height=”85px”][cz_title shape=”text” text_center=”true” id=”cz_86814″ shape_text=”رویال” sk_shape=”font-size:10em;color:rgba(63,81,181,0.08);top:-28px;left:-15px;” sk_overall=”padding-right:30px;padding-left:30px;” sk_overall_mobile=”padding-right:0px;padding-left:0px;” sk_shape_mobile=”font-size:3em;” sk_shape_tablet=”font-size:7em;”]

شرکت ما

نشانی ها

[/cz_title][cz_gap][cz_stylish_list icon_hover_fx=”cz_sl_icon_hover_absorber” id=”cz_53469″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82%DB%8C%20%D9%86%D8%A8%D8%B4%20%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87%2049%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523maps0%7C%7C%7C%22%7D%5D” sk_icons=”font-size:20px;color:#ffffff;background-color:#3f51b5;padding:15px;margin-right:20px;border-radius:50px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000000;” sk_lists=”font-size:16px;color:#515151;margin-bottom:20px;” sk_subtitle=”font-size:18px;color:#000000;font-weight:700;” sk_icons_hover=”background-color:#ff5722;” default_icon=”fa czico-082-maps-and-flags” sk_icons_mobile=”font-size:12px;padding:2px;”][cz_stylish_list icon_hover_fx=”cz_sl_icon_hover_absorber” id=”cz_73259″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87%201%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D9%86%D8%A8%D8%B4%20%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1%20(%D8%B9%D8%AC)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523maps1%7C%7C%7C%22%7D%5D” sk_icons=”font-size:20px;color:#ffffff;background-color:#3f51b5;padding:15px;margin-right:20px;border-radius:50px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000000;” sk_lists=”font-size:16px;color:#515151;margin-bottom:20px;” sk_subtitle=”font-size:18px;color:#000000;font-weight:700;” sk_icons_hover=”background-color:#ff5722;” default_icon=”fa czico-082-maps-and-flags” sk_icons_mobile=”font-size:12px;padding:2px;”][cz_stylish_list icon_hover_fx=”cz_sl_icon_hover_absorber” id=”cz_81973″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87%202%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1%20(%D8%B9%D8%AC)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523maps2%7C%7C%7C%22%7D%5D” sk_icons=”font-size:20px;color:#ffffff;background-color:#3f51b5;padding:15px;margin-right:20px;border-radius:50px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000000;” sk_lists=”font-size:16px;color:#515151;margin-bottom:20px;” sk_subtitle=”font-size:18px;color:#000000;font-weight:700;” sk_icons_hover=”background-color:#ff5722;” default_icon=”fa czico-082-maps-and-flags” sk_icons_mobile=”font-size:12px;padding:2px;”][cz_stylish_list icon_hover_fx=”cz_sl_icon_hover_absorber” id=”cz_32223″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87%203%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D9%84%20%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523maps3%7C%7C%7C%22%7D%5D” sk_icons=”font-size:20px;color:#ffffff;background-color:#3f51b5;padding:15px;margin-right:20px;border-radius:50px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000000;” sk_lists=”font-size:16px;color:#515151;margin-bottom:20px;” sk_subtitle=”font-size:18px;color:#000000;font-weight:700;” sk_icons_hover=”background-color:#ff5722;” default_icon=”fa czico-082-maps-and-flags” sk_icons_mobile=”font-size:12px;padding:2px;”][cz_button title=”همه شعبات” btn_effect=”cz_btn_absorber” text_effect=”cz_btn_txt_fade” id=”cz_88641″ subtitle=”نشانی 15 شعبه تشک رویال” icon=”fa czico-016-map-localization” link=”url:http%3A%2F%2Ftoshakroyall.com%2F%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d8%25af%25da%25af%25db%258c-%25d9%2587%25d8%25a7-%25d9%2588-%25d8%25b4%25d8%25b9%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d8%25b4%25da%25a9-%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2584%2F|title:%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B4%DA%A9%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%84|target:%20_blank|”]

[/cz_tab][cz_tab title=”درباره ما” id=”cz_47459″]
[cz_image id=”cz_63212″ image=”1712″ svg_bg=”_class_svg_type:empty;background-color:#ff5722;left:40px;” sk_css=”margin-bottom:40px;box-shadow:-10px 10px 50px 0px rgba(0,0,0,0.15);” tooltip=”همواره در اندیشه نوآوری” svg_tooltip=”color:#ffffff;background-color:#3f51b5;padding:12px 30px;box-shadow:0px 7px 38px 0px rgba(0,0,0,0.12);top:-1px;”][/cz_image]
[cz_gap height=”20px”][cz_title shape=”text” text_center=”true” id=”cz_110969″ shape_text=”رویال” sk_shape=”font-size:10em;color:rgba(63,81,181,0.08);top:-28px;left:-15px;” sk_overall=”padding-right:30px;padding-left:30px;” sk_overall_mobile=”padding-right:0px;padding-left:0px;” sk_shape_mobile=”font-size:3em;”]

درباره ما

تشک رویال

[/cz_title][cz_gap height=”30px”][cz_title text_center=”true” id=”cz_36528″]تشک رویال اصل با هدف بهبود کالاهای مرتبط با بهداشت و سلامت روان تشکیل شد و در این راه توانست به موفقیت های فراوانی دست یابد که امروزه با نام تجاری تشک رویال اصل مفتخر به ارائه برترین کالای خواب و سایر محصولات لوکس برای منازل شما عزیزان هستیم. برخی از ویژگی های رویال اصل:
[/cz_title][cz_gap height=”55px”][cz_stylish_list id=”cz_96265″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D9%88%20%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” sk_lists=”font-size:18px;font-weight:700;width:49%;margin-bottom:20px;float:right;” default_icon=”fa czico-014-cube” sk_icons=”font-size:22px;color:#3f51b5;background-color:#ffffff;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#3f51b5;border-radius:50px;” sk_icons_hover=”color:#ffffff;background-color:#3f51b5;” sk_lists_mobile=”width:100%;”]

[/cz_tab][/cz_tabs]
[cz_gap height=”150px” height_tablet=”100px”][cz_button title=”لیست قیمت” btn_position=”cz_btn_inline” btn_effect=”cz_btn_fill_up” id=”cz_85137″ subtitle=”فهرست بروز قیمت محصولات را مشاهده نمایید” link=”url:http%3A%2F%2Ftoshakroyall.com%2Fprice-list%2F|title:%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%AA%D8%B4%DA%A9%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%84|target:%20_blank|” sk_button=”border-bottom-style:solid;border-color:#3f51b5;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;border-width:2px 2px 2px 2px;color:#3f51b5;font-size:18px;background-color:#ffffff;” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#3f51b5;” icon=”fa czico-070-price” sk_icon_hover=”color:#ffffff;”]
خرید آنلاین تشک رویال
خرید آنلاین تشک رویال
[cz_gap height=”100px”]
[cz_gap height=”85px”][cz_title shape=”text” text_center=”true” id=”cz_72770″ shape_text=”تعویض” sk_shape=”font-size:10em;color:rgba(63,81,181,0.08);top:-28px;left:-15px;” sk_overall=”padding-right:30px;padding-left:30px;” sk_overall_mobile=”padding-right:0px;padding-left:0px;” sk_shape_mobile=”font-size:3em;”]

تعویض تشک کهنه با نو

همین حالا انتخاب نمایید

[/cz_title][cz_gap][cz_title text_center=”true” id=”cz_93857″]شما می توانید همین امروز با ما تماس بگیرید و تشک کهنه خود را با یکی از تشک های شرکت رویال اصل تعویض نمایید.
[/cz_title][cz_gap height=”55px”][cz_title icon_before_type=”icon” id=”cz_38185″ icon=”fa czico-165-play-button” sk_icon_before=”font-size:24px;color:#ffffff;background-color:#ff5722;padding:23px;margin-top:8px;margin-right:40px;border-radius:50px;box-shadow:0px 0px 0px 10px rgba(255,87,34,0.08);RTLmargin-right:0px;margin-left:40px;RTL” link=”url:https%3A%2F%2Fas2.cdn.asset.aparat.com%2Faparat-video%2F1fbb8ef462a7d7fc85df232d2823379917288958-480p__26461.mp4||target:%20_blank|rel:nofollow” sk_icon_before_hover=”background-color:#3f51b5;box-shadow:0px 0px 0px 10px rgba(63,81,181,0.15);” sk_icon_before_mobile=”margin-right:20px;margin-left:20px;”]مشاهده ویدئو

کارخانه شرکت رویال اصل[/cz_title][cz_gap height=”0px” height_tablet=”55px”]

[cz_before_after image_2=”1724″ title_2=”قبل” image_1=”1725″ title_1=”بعد” id=”cz_100757″ svg_bg=”_class_svg_type:empty;background-color:#ff5722;left:-40px;” sk_overall=”margin-bottom:40px;box-shadow:-10px 10px 50px 0px rgba(0,0,0,0.22);” sk_handle=”font-size:20px;color:#ffffff;background-color:#3f51b5;padding:8px;” sk_title=”font-size:14px;color:#ffffff;background-color:#ff5722;border-radius:0px;”]
[cz_separator style=”cz_sep_24″ rotate=”cz_sep_rotatey” top_color=”#ffffff” id=”cz_65630″ sep_height=”25px” css_top=”10px” css_bottom=”5px”]
[cz_content_box type=”1″ id=”cz_80580″ sk_overall=”color:#ffffff;background-color:#3f51b5;padding:40px 80px;”]
[cz_animated_text before_text=”ارسال کلمه” words=”تشک رویال , قیمت محصولات رویال” after_text=”به سامانه 10008590″ time=”2000″ id=”cz_99850″ sk_words=”color:#ffffff;font-family:Lalezar-Regular;background-color:#d50101;”][cz_title icon_before_type=”icon” text_center=”true” id=”cz_78314″ sk_icon_before=”font-size:80px;color:#ffffff;padding-right:0px;padding-left:30px;margin-right:0px;margin-left:30px;border-style:solid;border-right-width: 0px;border-left-width:1px;border-color:rgba(255,255,255,0.3);” sk_icon_before_tablet=”display:none;” icon=”fa czico-091-mail-1″ sk_overall_hover=”background-color:#d50101;”]

سامانه استعلام قیمت و شعب تشک رویال

ارسال کلمه : “تشک رویال” : دریافت فهرست نمایندگی های مجاز فروش

ارسال کلمه: “قیمت محصولات رویال” : فهرست قیمت مصوب محصولات [/cz_title]

[cz_gap height=”0px” height_tablet=”50px”][cz_button title=”10008590″ btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” sk_button=”font-size:24px;background-color:#7133e4;padding:10px 46px;border-radius:0px;” id=”cz_105975″ icon=”fa czico-201-back” sk_button_mobile=”font-size:14px;”]
[/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ fx=”fx_inner_line” fx_hover=”fx_shine_hover” id=”cz_34453″ sk_hover=”background-color:rgba(63,81,181,0.1);” link=”url:%23|||”][cz_gap height=”20px”][cz_image size=”200″ css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_37902″ image=”1857″][/cz_image][cz_title id=”cz_30425″]

ویژگی های تشک رویال

[/cz_title][cz_gap height=”40px”][cz_title id=”cz_67746″ sk_overall=”padding-right:50px;padding-left:50px;” sk_overall_mobile=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]

با حرکت موس روی ستاره ها

 

مواد هر قسمت را مشاهده نمایید
[/cz_title][cz_gap height=”20px”][/cz_content_box]

[cz_image id=”cz_69983″ image=”1853″][/cz_image][cz_hotspot icon=”fa fa-star” icon_effect=”cz_hotspot_waves” model=”smaug” css_animation=”none” id=”cz_90473″ css_top=”16.990638551650243%” css_left=”62.95723931486255%” sk_icon=”font-size:6px;background-color:#ff5722;” content_svg_background=”#ffeb3b”]پارچه اکوتکس ضد حساسیت

 

 

 

 

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon=”fa fa-star” icon_effect=”cz_hotspot_waves” model=”smaug” css_animation=”none” id=”cz_88994″ css_top=”32.63498722348306%” css_left=”51.65139599217855%” sk_icon=”font-size:6px;background-color:#3f51b5;” content_svg_background=”#ffeb3b”]ابر ریباند

 

 

 

 

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon=”fa fa-star” icon_effect=”cz_hotspot_waves” model=”smaug” css_animation=”none” id=”cz_63865″ css_top=”52.886972777529365%” css_left=”35.63955335409508%” sk_icon=”font-size:6px;background-color:#3f51b5;” content_svg_background=”#ffeb3b”]فومِ سَرد

 

 

 

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon=”fa fa-star” icon_effect=”cz_hotspot_waves” model=”smaug” css_animation=”none” id=”cz_51448″ css_top=”47.2930150207124%” css_left=”50.52309855562714%” sk_icon=”font-size:6px;background-color:#3f51b5;” content_svg_background=”#ffeb3b”]فنر 2 تقویت شده

 

 

 

 

 

 

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon=”fa fa-star” icon_effect=”cz_hotspot_waves” model=”smaug” css_animation=”none” id=”cz_12537″ css_top=”61.277896230215646%” css_left=”55.0324569999284%” sk_icon=”font-size:6px;background-color:#3f51b5;” content_svg_background=”#ffeb3b”]نَمَد

 

 

 

 

[/cz_hotspot]

[cz_content_box type=”1″ id=”cz_95769″ sk_overall=”padding:60px;”][cz_counter number=”16″ after=”سال تجربه” position=”tar cz_1row” delay=”1″ text_center=”true” id=”cz_78493″ sk_num=”font-size:84px;color:#3f51b5;font-weight:100;” sk_overall=”margin-bottom:30px;” sk_after=”font-size:20px;” cz_counter=””][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ id=”cz_95769″ sk_overall=”padding:60px;”][cz_counter number=”84″ after=”کارشناس متخصص” position=”tar cz_1row” delay=”1″ text_center=”true” id=”cz_13191″ sk_num=”font-size:84px;color:#3f51b5;font-weight:100;” sk_overall=”margin-bottom:30px;” sk_after=”font-size:20px;”][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ id=”cz_95769″ sk_overall=”padding:60px;”][cz_counter number=”14″ after=”شعبه فعال” position=”tar cz_1row” delay=”2″ text_center=”true” id=”cz_65833″ sk_num=”font-size:84px;color:#3f51b5;font-weight:100;” sk_overall=”margin-bottom:30px;” sk_after=”font-size:20px;” cz_counter=””][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ id=”cz_95769″ sk_overall=”padding:60px;”][cz_counter number=”12″ after=”شغل غیر مستقیم” position=”tar cz_1row” delay=”3″ text_center=”true” id=”cz_106435″ sk_num=”font-size:84px;color:#3f51b5;font-weight:100;” sk_overall=”margin-bottom:30px;” sk_after=”font-size:20px;”][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ id=”cz_12752″ sk_overall=”color:#ffffff;background-color:#3f51b5;padding:40px 80px;margin-top:-100px;box-shadow:0px 8px 40px 0px rgba(0,0,0,0.3);” sk_overall_tablet=”padding:35px;”]
[cz_title icon_before_type=”image” image_as_icon_size=”full” text_center=”true” id=”cz_81097″ image_as_icon=”1777″ sk_icon_before=”padding-right:30px;margin-right:30px;border-style:solid;border-right-width:1px;border-color:rgba(255,255,255,0.3);RTLmargin-right:0px;margin-left:30px;padding-right:0px;padding-left:30px;border-right-width: 0px;border-left-width:1px;RTL” sk_icon_before_tablet=”display:none;”]

همین حالا با کارشناسان تشک رویال  تماس بگیرید

به وسیله مشاوره رایگان تشک رویال اصل می توانید بهترین انتخاب را داشته باشید[/cz_title]

[cz_gap height=”0px” height_tablet=”50px”][cz_button title=”مشاوره رایگان” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” sk_button=”font-size:18px;background-color:#ff5722;padding:10px 46px;border-radius:0px;” id=”cz_96149″ icon=”fa czico-201-back” sk_button_mobile=”font-size:14px;”]
[/cz_content_box][cz_gap height=”150px” height_tablet=”100px”][cz_title shape=”text” text_center=”true” id=”cz_43068″ sk_shape=”font-size:10em;color:rgba(63,81,181,0.08);top:-28px;left:-15px;” sk_overall=”padding-right:30px;padding-left:30px;” sk_overall_mobile=”padding-right:0px;padding-left:0px;” sk_shape_mobile=”font-size:3em;”]

خبرها

آخرین خبرهای مجموعه بزرگ تشک رویال

[/cz_title]

[cz_posts layout=”cz_grid_carousel” hover=”cz_grid_1_title_sub_after” hover_pos=”cz_grid_1_bot tar” overlay_outer_space=”cz_grid_overlay_10px” icon=”fa czico-109-link-symbol-1″ id=”cz_52450″ query=”” subtitles=”%5B%7B%22t%22%3A%22date%22%2C%22r%22%3A%22cz_post_data_r%22%2C%22i%22%3A%22fa%20czico-039-clock-2%22%7D%2C%7B%22t%22%3A%22cats%22%2C%22i%22%3A%22fa%20fa-folder-open-o%22%7D%5D” posts_per_page=”8″ gap=”20px” sk_overlay=”background-color:rgba(63,81,181,0.8);” sk_title=”font-size:24px;color:#000000;margin-top:10px;margin-right:35px;margin-left:35px;” sk_title_hover=”color:#ff4745;” sk_icon=”font-size:40px;” sk_meta=”font-size:13px;color:rgba(255,87,34,0.7);font-weight:500;padding-top:20px;margin:20px 35px 30px;border-style:solid;border-top-width:1px;border-color:rgba(22,12,109,0.1);” sk_meta_icons=”color:#3f51b5;” sk_overall=”background-color:#ffffff;box-shadow:0px 6px 30px 0px rgba(0,0,0,0.1);” sk_overall_mobile=”margin:50px;display:inline-block;CDVZmargin: 30px !important;CDVZ” cat_exclude=”274″][cz_gap height=”80px”][cz_title shape=”text” text_center=”true” id=”cz_62310″ sk_shape=”font-size:10em;color:rgba(63,81,181,0.08);top:-28px;left:-15px;” sk_overall=”padding-right:30px;padding-left:30px;” sk_overall_mobile=”padding-right:0px;padding-left:0px;” sk_shape_mobile=”font-size:3em;”]

مقاله های تشک رویال

[/cz_title]

[cz_posts layout=”cz_grid_c3″ hover=”cz_grid_1_title_sub_after” hover_pos=”cz_grid_1_bot tar” overlay_outer_space=”cz_grid_overlay_10px” icon=”fa czico-109-link-symbol-1″ id=”cz_45421″ query=”” subtitles=”%5B%7B%22t%22%3A%22date%22%2C%22r%22%3A%22cz_post_data_r%22%2C%22i%22%3A%22fa%20czico-039-clock-2%22%7D%2C%7B%22t%22%3A%22cats%22%2C%22i%22%3A%22fa%20fa-folder-open-o%22%7D%5D” posts_per_page=”12″ gap=”20px” sk_overlay=”background-color:rgba(63,81,181,0.8);” sk_title=”font-size:24px;color:#000000;margin-top:10px;margin-right:35px;margin-left:35px;” sk_title_hover=”color:#ff4745;” sk_icon=”font-size:40px;” sk_meta=”font-size:13px;color:rgba(255,87,34,0.7);font-weight:500;padding-top:20px;margin:20px 35px 30px;border-style:solid;border-top-width:1px;border-color:rgba(22,12,109,0.1);” sk_meta_icons=”color:#3f51b5;” sk_overall=”background-color:#ffffff;box-shadow:0px 6px 30px 0px rgba(0,0,0,0.1);” sk_overall_mobile=”margin:50px;display:inline-block;CDVZmargin: 30px !important;CDVZ” cat=”274″][cz_gap height=”120px”]
[cz_image fx_hover=”cz_image_fade_to_bottom” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” link_type=”custom” image=”2913″ link=”url:%23|||” id=”cz_94249″ tooltip=”بانک کشاورزی” svg_tooltip=”font-size:15px;color:#ffffff;background-color:#ff5722;padding:6px 15px;border-radius:0px;z-index:1;” hover_image=”2914″ sk_css=”opacity:0.3;” sk_css_hover=”opacity:1;”][/cz_image]
[cz_image fx_hover=”cz_image_fade_to_bottom” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” link_type=”custom” image=”2915″ link=”url:%23|||” id=”cz_24796″ tooltip=”بانک ملت” svg_tooltip=”font-size:15px;color:#ffffff;background-color:#ff5722;padding:6px 15px;border-radius:0px;z-index:1;” hover_image=”2918″ sk_css=”opacity:0.3;” sk_css_hover=”opacity:1;”][/cz_image]
[cz_image fx_hover=”cz_image_fade_to_bottom” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” link_type=”custom” image=”2912″ link=”url:%23|||” id=”cz_17928″ tooltip=”بانک انصار” svg_tooltip=”font-size:15px;color:#ffffff;background-color:#ff5722;padding:6px 15px;border-radius:0px;z-index:1;” hover_image=”2911″ sk_css=”opacity:0.3;” sk_css_hover=”opacity:1;”][/cz_image]
[cz_image fx_hover=”cz_image_fade_to_bottom” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” link_type=”custom” image=”2917″ link=”url:%23|||” id=”cz_38436″ tooltip=”بانک تجارت” svg_tooltip=”font-size:15px;color:#ffffff;background-color:#ff5722;padding:6px 15px;border-radius:0px;z-index:1;” hover_image=”2916″ sk_css=”opacity:0.3;” sk_css_hover=”opacity:1;”][/cz_image]
[cz_gap height=”75px” id=”cz_95288″]